התפתחות. הורות. מדיניות: יום למידה מיוחד בנושא טיפות החלב

קהל יעד

הרשמה על פי הזמנה אישית

מקום

ירושלים

תאריך התחלה: 30.04.2019

מספר מפגשים: 1

שעות: 09:00-15:00

מחיר: 0 ש"ח

הורדת הסיליבוס המלא