פרויקטים בקהילה

עמותת 'גושן' שואפת להיות מעורבת בבנייתן של תכניות קהילתיות עתידיות, בדגש על הפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל, לטובת הילדים ובני משפחותיהם, תוך מתן ידע מקצועי, מבוסס ראיות בספרות, וכן מתן סיוע בבניית התכניות, הטמעתן וההערכה שלהן.