חיפוש מתקדם

הילדים בראש

פרויקט קהילתי המתקיים ב- 23 גנים בקרית מלאכי, בהשתתפות 800 ילדים.

הפרויקט הקהילתי “הילדים בראש”, בהובלת ד”ר עודד מטס, בוגר קורס ‘גושן’, מתקיים ב- 23 גני ילדים בקרית מלאכי, בהשתתפות כ- 800 ילדים וכ- 100 גננות וסייעות.

הוא נוסד לאור הפער ההולך ומתרחב בשירותים הבריאותיים והבריאותיים-חינוכיים, כמו גם לאור הקטנת יכולת המוביליות של האוכלוסיות המוחלשות. שהעלו את הצורך הדחוף ביצירת מתווה משמעותי ויישומי.

מחקרים קליניים ואפידמיולוגים רבים מדגימים את המשמעות המכרעת של שנות החיים הראשונות, ומוכיחים כי ערכה של ההשקעה בגילאים הצעירים הוא רב.
על כן, במסגרת הפרויקט נבנה מודל פעולה בריאותי – חינוכי בקהילה, הפועל מתוך נקודת מבט הוליסטית ומתמקד בשכבת הגיל הרך כמגדלור להשרשת תפיסת בריאות קהילתית ברמה המקומית, האזורית והלאומית.

מטרות התוכנית

 • הוכחת שיפור בידע, בהתנהגות ובמיומנות של הצוות החינוכי בגנים, אשר ינחו את ילדי הגיל הרך והוריהם בהקשר הרגלי הבריאות, בטיחות והקניית כלים להורות קונסטרוקטיבית.
 • סיוע בבניית רשת יישובית הכוללת את המנהיגות החברתית, הסוציאלית, החינוכית והרפואית הפועלת בשילוב ידיים ואמצעים לטובת בריאות הקהילה.
 • סיוע בהטמעת ההבנה בקרב קובעי המדיניות בצורך לבצע השקעה תכנונית ומשאבית, רחבה ושיטתית.

קהל היעד

 • ילדי הגיל הרך החל מגילאי 3-4 בעיר קרית מלאכי.
 • הורי הילדים ומשפחותיהם כולל הילדים הנוספים במשפחה.
 • הצוות החינוכי בגנים.
 • קובעי מדיניות בתחום הבריאות, החינוך והרווחה.

יעדי התוכנית

שיפור בידע
הוכחת שיפור בידע לגבי:

 • תזונה מיטבית- הרכב המזון הנדרש, המזון ממנו כדאי להימנע, כיצד להכין ארוחה בריאה, הרגלי אכילה והרגלי שולחן משפחתיים.
 • הרגלי פעילות גופנית, היכולת לבצע פעולות יום יומיות תוך שילוב פעילות והפחתת שימוש ברכבים וכו’.
 • פעילות גופנית כמכשיר לשיפור האינטראקציה בין בני המשפחה ותרומתה לבריאות.
 • הפחתת החשיפה למסכים.
 • שיפור הידע והמודעות לבטיחות, אמצעי בטיחות סכנות, בבית, ברחוב ובכביש.
 • שיפור הידע בנושא בריאות השיניים.
 • נזקי חשיפה לשמש.

שיפור במיומנויות
הוכחת שיפור במיומנויות קניית המזון בבית, ארגון הארוחות וכללי הארוחות, מיומנויות תקשורת והצבת גבולות בתוך המשפחה, תפעול מוצרי בטיחות בבית, בכביש, ברחוב וכו’.

שיפור בהתנהגות
הוכחת אימוץ הרגלי אכילה נכונה, העלאת שיעורי המזון הבריא (מרכיבי דיאטת DASH) והקטנת צריכת החטיפים. הגדלת נתח הפעילות הגופנית על כל צורותיה על חשבון השעות והעיסוקים הלא פעילים, הפחתת שעות מסך, אימוץ הרגלי בטיחות- חבישת קסדה, הרחקת חומרי ניקוי בבית וחסימת הגישה לשקעי חשמל וכו’, המנעות או הקטנת החשיפה לשמש והעלאת שיעור השימוש באמצעי הגנה, שיפור בהקפדה על צחצוח שיניים, הקטנת החרדה מצוות רפואי.

שיפור התקשורת הרב כיוונית בין מרכיבי המנהיגות האזורית
כולל הגופים המקצועיים ברשות, גופי השכלה (כולל השכלה גבוהה) והטמעת החשיבה, קביעת היעדים והעבודה המשותפת ליזמות חברתית על ידי כלל הגופים (collective impact) כולל אנשי רווחה, חינוך ורפואה שנעדרו מהשיח עד כה.

אבני דרך

יצירת שולחן עגול יישובי
פורום יישובי העוסק בנושאי הגיל הרך בהשתתפות מנהלת הגנים בעיר, מנהלת הגיל הרך, מנהלת התוכנית הממשלתית 360 ונציגי אגף הרווחה.

אישור משרד החינוך והפיקוח על הגנים
קבלת אישור רשמי להפעלה ממוסדת של הפרויקט בגני הילדים.

הכשרת הצוות החינוכי בגנים
הכשרה והקניית ידע וכלים פעולה יום-יומיות בנושאי הטמעת הרגלי בריאות: פעילות גופנית, תזונה, חשיפה לשמש, בריאות השן, הפחתת חרדה מצוות רפואי, העלאת שיעורי ההתחסנות, הדרכת הורים, עזרה ראשונה. בוצע בשנת תשע”ו ב- 10 גנים. מתוכנן להמשיך בגנים האמורים ולהתרחב במקביל ל-13 גנים נוספים בשנת תשע”ז.

תמיכה בתשתיות מתפתחות בנושאים האמורים
בניית גינות ירק ממוחשבות, חלוקת חוברות, עזרי הוראה ומערכי שיעור בנושאי בריאות שונים. בוצע בשנת תשע”ו ב- 10 גנים. מתוכנן להמשיך בגנים האמורים ולהתרחב במקביל ל-13 גנים נוספים בשנת תשע”ז.

שכנוע קובעי המדיניות ברמה המקומית והארצית
קובעי מדיניות ברמה המקומית (עירייה) והארצית (קופ”ח, משרדי הממשלה) צריכים להבין את הצורך בתכנון רפואי, קביעת אמות מידה לתכנון, מעקב והשקעה בבריאות קהילתית עם התמקדות בגיל הרך. התוכנית זוכה לתמיכה נלהבת של כל גורמי הרשות המקומית, מראש העיר דרך הנהלת אגף החינוך ועד אחרונת הגננות. הפרויקט הוצג לנציגי משרד החינוך, הבריאות ומשרד רוה”מ, אך עבודה רבה עוד נדרשת בנושא.
התקיימו מספר שיחות ופגישה עם מנהלי קידום הבריאות בכל ארבע קופות החולים ועם מנהלי מחוז דרום בקופ”ח כללית ומכבי, לצורך קידום שיתופי פעולה בפרויקטים קהילתיים בריאותיים בכלל ובקרית מלאכי בפרט אך טרם נתקבלו הסכמות על השקעת משאבים.

הוכחה מחקרית של יעילות מודל ההפעלה הקהילתי הרב זרועי
תוצאות ראשונות של שאלונים להורים ולצוות החינוכי שהועברו טרם תחילת הפרויקט ובסוף השנה הראשונה, מראות שיפור מובהק כמעט בכלל המדדים שנבדקו. הממצאים טרם נערכו או פורסמו כעבודת מחקר.

הטמעת תפיסת הבריאות הקהילתית היוזמת כחלק מהאג’נדה ההכשרתית של בתי הספר לרפואה בארץ
בוצעו מספר פגישות עם הנהלת הפקולטה לרפואה בבן גוריון לצורך בניית קורס יזמות רפואית בקהילה כחלק מהסילבוס של הסטודנטים לרפואה. התקבל אישור טנטטיבי של רבקה כרמי, נשיאת האוניברסיטה, להשתתף במימון השתתפות הסטודנטים בפרויקטים רפואיים קהילתיים, אך טרם התגבשה החלטה סופית.

שותפים

 • עמותת גושן – כיוזמת ומובילה רעיונית ומקצועית של תפיסת הרפואה הקהילתית.
 • קרן רש”י
 • קרן פארמאדום (Pharmadom)
 • עיריית קריית מלאכי- שיתוף פעולה בכניסה לגנים, הפעלת הצוות החינוכי, מימון חלקי ומתן אכסניה לפעילויות במתקני העיריה.
 • מכללת אחווה – הפעלת סטודנטים ואנשי סגל בתוכניות הגיל הרך, כולל מתן מלגות לסטודנטים ומאסטרנטים.
 • אוניברסיטת תל אביב (החוג לפסיכולוגיה של הילד)- הרצאות להורים והפעלת מערכת תוכנות להדרכה וליווי הורים ביתית בנושאי שינה ותזונה.
 • בתי הספר התיכוניים והמתנ”ס העירוני של קריית מלאכי- שיתוף בני נוער בליווי חלק מהפעילויות.
 • משרד החינוך והפיקוח על הגנים, משרד הבריאות- אישור הפעלת התוכנית ופיקוח הכניסה לגנים.
 • ארגון הליצנים הרפואיים “רופאי חלום”- ישתתף בחלק מהתוכניות המפורטות מטה על ידי הפעלת ליצנים רפואיים.
 • מכבי שירותי בריאות- השתתפות במימון, ייעוץ רפואי ,הפעלת רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, תזונאים, ופסיכולוגים במסגרות הפרויקט השונות.

 

לצפייה בכתבה ששודרה בערוץ 10 אודות הפרויקט – לחצו כאן

newsletter

קבלו את המאמרים הכי עדכניים ומעשיים למייל שלכם!

אני מעוניין בתוכן המיועד ל: